Privacy statement

Leerlingen verdienen het allerbeste onderwijs. Daarvoor zijn voldoende en goede leraren cruciaal. De leraar is het fundament voor kwalitatief goed onderwijs. Het lerarentekort is in Den Haag echter van een zodanige omvang dat de kwaliteit van het onderwijs op de tocht staat. De programma’s Klassewerk (primair onderwijs) en De Rode Loper (voortgezet onderwijs) zijn instrumenten waarmee het kwalitatief en kwantitatief lerarentekort aangepakt wordt. Maar dit is niet genoeg. De huidige Haagse leerkrachten zouden beloond moeten worden voor het werk wat zijn doen voor de Haagse leerlingen. Om deze huidige leerkrachten op gepaste wijze te belonen, is er de lerarenpas ontwikkeld. Deze pas geeft kortingen, mogelijkheden, gratis toegang en extraatjes speciaal voor die Haagse leerkracht. Want die leerkracht, is zo belangrijk!

Uitgangspunten

Deze Privacy Statement is gemaakt om jou uit te leggen welke persoonsgegevens de Haagse Lerarenpas (hierna verder te noemen: HLP) verzamelt, voor welke doelen deze gegevens gebruikt worden, op welke manier wij jouw persoonsgegevens delen en beschermen. Ook staat er in deze privacy statement welke keuzes je hebt met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens en hoe je in contact met ons kunt komen.

HLP gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij houden rekening met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Klassewerk is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Klassewerk is gevestigd in Den Haag.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer?
HLP verwerkt bepaalde persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een pas, aanbieder wilt worden of contact met ons opneemt. Wanneer je onze site bezoekt en meedoet aan win-acties krijgen wij jouw gegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: jouw contactgegevens inclusief je e-mailadres, lidnummer, wachtwoord, geslacht, geboortedatum, IP-adres, persoonlijke voorkeuren/interesses & locatiegegevens.

Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor?

De persoonsgegevens die wij gebruiken, gebruikt HLP voor de volgende doelen:

  • Om het product of dienst te leveren;
  • Om een persoonsgebonden pasje aan jouw naam te kunnen koppelen;
  • Om te kunnen communiceren met jou;
  • Om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen. Je kunt je hier op elk gewenst moment voor afmelden via de contact pagina;
  • Om te kunnen controleren of je recht hebt op een HLP en of jouw pasje nog geldig is;
  • Als jij contact opneemt via de contact pagina of de pagina om aanbieder te worden;
  • Om de website zo goed mogelijk te laten werken.

Toelichting op onderdelen

Nieuwsbrief

Bij het aanmelden voor jouw HLP wordt er gevraagd of je je wilt aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar jouw opgegeven mailadres. In deze nieuwsbrief staan acties, nieuwtjes en overige informatie die van toepassing zijn op jou als docent. Wil jij de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@dehaagselerarenpas.nl of vul het contactformulier in.

Social media

Op onze website zijn social media buttons zichtbaar. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om het product of de pagina te telen via social media. Wanneer je hiervan gebruik maakt, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Het privacybeleid van deze partijen is hierop van toepassing.

Marktonderzoek

Ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Zo blijven wij altijd in beweging. Om onze service te verbeteren kunnen wij contact met jou opnemen.

Wettelijke grondslagen

Wanneer je akkoord gaat met het aanvragen van een HLP, hebben wij jouw persoonsgegevens in ons bezit. Deze persoonsgegevens verwerken wij volgens bepaalde wettelijke grondslagen. Wanneer jij aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, verwerken wij deze gegevens weer volgens andere wettelijke grondslagen. Hiermee voldoen wij aan alle wettelijke verplichtingen omtrent persoonsgegevens.

Delen van je persoonsgegevens

HLP verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. Wel delen wij jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met HLP hebt gesloten, wanneer jij toestemming hebt verleend of wanneer dit noodzakelijk is voor de wettelijke verplichting.

Wanneer je deelneemt aan HLP acties, gebruikt HLP jouw pasnummer en adresgegevens om prijzen naar de winnaars te kunnen versturen. Bij het weggeven van een prijs door een partner van HLP, geven wij jouw adresgegevens door zodat jij je prijs kunt ontvangen. Wij hebben met al onze partners schriftelijke afspraken gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Bewaren van je persoonsgegevens

HLP bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doeleinden die vermeld zijn in dit Privacy Statement. HLP bewaart je accountgegevens tot je niet meer werkzaam bent op een basisschool in de gemeente Den Haag omdat je vanaf dat moment niet langer in aanmerking komt voor het gebruik van een HLP. Je kunt je eigen account op ieder gewenst moment beëindigen en verwijderen.

Legitimeren bij het bedrijf

Op jouw HLP staat jouw naam, geboortedatum en op welke school jij werkt. Echter, staat er geen foto op het pasje. Om toch te zorgen dat er niet gefraudeerd wordt met het pasje, kan er bij het tonen van jouw pas om een legitimatie bewijs gevraagd worden. Hier wordt niets van opgenomen in het dossier, maar is op dat moment de controle van het eerlijk gebruiken van de pas.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt verzamelt HLP gegevens via cookies.

HLP gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor de basisfunctionaliteit van onze website. Bijvoorbeeld om het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken door je te herkennen als je een volgende keer op de website langskomt. Je kunt deze cookies van je computer verwijderen in de voorkeuren van je browser.

Daarnaast gebruikt HLP Google Analytics om informatie te verkrijgen. Hiermee verzamelen wij informatie over de kwaliteit, kwantiteit, effectiviteit en cijfers over onze diensten, aanbod en de website. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. HLP heeft hier geen toestemming aan Google voor gegeven. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de VS. Google verstrekt jouw gegevens alleen aan derden wanneer zij zich hier wettelijk verplicht toe worden.

Beveiliging

HLP maakt gebruik van verschillende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiervan doen via info@dehaagselerarenpas.nl. Om er zeker van te zijn dat jouw verzoek echt door jou gedaan is, vragen wij je ter controle om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hiervoor jouw BSN nummer zwart, deze hebben wij niet nodig.
Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Het Privacy Statement is een levend document, dit betekent dat wij altijd aanpassingen kunnen aanbrengen in dit document. Check daarom regelmatig deze Privacy Statement om te zien of er nog iets veranderd is.

Vragen

Heb je een vraag over onze Privacy Statement? Stuur dan een bericht naar info@dehaagselerarenpas.nl of vul het contactformulier in.

Den Haag, augustus 2018