Disclaimer

De website met alle informatie op www.dehaagselerarenpas.nl is met grote zorg samengesteld. Helaas kan het gebeuren dat informatie die je vindt op de website of social media kanalen niet juist is of onvolledig is. Wij doen ons best om ten alle tijden de betrokkenen te informeren van hun (beeld)werk. Ben jij van mening dat een plaatsing op HLP in strijd is met jouw copyright, stuur dan een bericht via de contactpagina om het zo snel mogelijk op te lossen.

HLP sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de website. HLP-kortingen die op de site worden genoemd zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op.

Omdat deze website en alle onderdelen daarvan eigendom zijn van de Haagse Lerarenpas is het niet toegestaan om (gedeelten van) de site openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van HLP. Deze toestemming is nodig voor commercieel gebruik. Je kunt de stukken wel voor eigen gebruik gebruiken.

HLP behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Laatste wijziging: 14 augustus 2018